Mountain
Anasayfa » Neden Mizaç Harita Doğdu?

Neden Mizaç Harita Doğdu?

Testler, kültürel yapıyla ilişkisi açısından Kültüre Bağlı Olan Testler ve Kültüre Bağlı Olmayan Testler olarak sınıflandırılır.
Kültüre Bağlı Olan Testler;

Öner’e (1994; 23)(1*) göre, bir test belli bir kültürde, o kültürün insanları tarafından duyulan gereksinimler sonucu ortaya çıkmıştır. Böylece test içinde geliştirildiği kültürün fiziksel, sosyal, psikolojik, vb. niteliklerini taşır. Geliştirildiği kültüre özgü bir dille ifade edilir. O nedenle testin ölçmeyi amaçladığı davranışlar, olgular, kavramlaştırmalar, ifade dili ve şekli kültüre bağlı, göreceli olma durumundadır. Belli bir kültürde, belli bir dilde geliştirilmiş testler o kültüre ve dile özgü anlayış, kavramlaştırma ve örnekleme niteliklerini yansıtır. Aynı testin diğer kültürlerde, diğer dillerde uygulanabilir ve anlamlı olması için sistematik bir şekilde incelenmesi, üzerinde çalışılması gerekir.

Bir testin başka bir dile çevrilmesi, o testin doğasını değiştirir. Bu kaçınılmaz değişim, kavramlaştırma ve psikolinguistik (dilsel) farklılıklardan ileri gelir.
Farkların en aza indirilebilmesi için test maddelerinin titizlikle incelenmesi; çevrilen dilde anlamlı olması için gereken dönüştürülmelerin yapılması ve çevrilen dili kullanan bireylerin normlarına göre standardize edilmesi, uyarlamanın temel işlemlerini oluşturur (Öner, 1994;23).

Yurt dışında üretilen kişilik testleri

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Psikiyatr Nevzat Tarhan’a göre(2*), yurt dışında üretilen kişilik testleri gibi yurt dışında üretilen yalan makineleri de Bu topluma uymuyor.
Duygu temelli olan toplumumuzda erkekler oyalama yalanları, Kadınlar alışveriş yalanları söylüyor.

Mizaç Harita Yerel kültür için hazırlanmış ilk insan kaynakları envanteridir. Bu yüzden mizaç harita envanterinin argesi 4 yıl kadar sürmüştür. İddiamız bu toplumun dinamiklerine göre çalışıyor olmasıdır.

Sonuç; Kişilik kümelerine bireyleri dâhil edip kişilik özellikleri ile değil, kişiye ait yetkinlikleri doğrultusunda raporlama yapar. Kişilerin ne yaptığını ve neden yaptığını açıklar.
Raporlama sistemimiz çok sayıda alt boyutu içeriyor olması diğer değerlendirme sistemlere göre kullanıcıya zenginlik kazandırmaktadır.

Tam anlamıyla kişiye özel bir rapor oluşur. Bu rapor çeşitliği 9 temel boyut ile toplam 36 boyutludur. 136 tane kişilik özelliği ile 68 yetkinlik değerlendirmektedir.


Kaynakça;
(1*) ”Türkiye’de kullanılan psikolojik testler”; Başvuru kaynağı Boğaziçi Üniversitesi yayını.
(2*) Aljezeera digital dergideki röportaj