Mountain
Anasayfa » İşe Alım & Seçme Süreci

İşe Alım & Seçme Süreci

Özetle personel seçiminde asıl amaç;
iş analizleri sonucunda belirlenen işin özelliklerine en uygun olan kişilerin, kişisel özellik ve yeteneklerinin değerlendirilerek seçilmesi olarak tanımlanabilir.
(“Psikolojik Testlerin Personel Seçiminde Uygulanması”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Seminerleri, İzmir, 1995.)

Adayların görünüş ve bazı tespit edilebilir özellikleri (eğitim, tecrübe gibi) birbirlerine çok yakınsa elemenin hatasız yapılması için daha objektif sonuçlar verebilen yöntemlerden yararlanmak gerekebilecektir.
Bu durumda seçim sisteminin etkinliği önce uygun bir potansiyel aday grubuna sahip olmaya, daha sonra da aday grubundaki bireylerin yeterli şekilde değerlenmesine bağlıdır.
(ERDOĞAN, İlhan, “Personel Seçim Sisteminin Düzenlenmesinde Psikoteknik Yöntem”, İşgücünün Seçimi ve İşe Yönlendirilmesinde Psikoteknik Yaklaşım Sempozyumu, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları:403, Ankara, 1990.)

İşletmenin büyüme ve gelişme hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla personel politikaları doğrultusunda personel seçimi ve işe alma önem kazanır.
İhtiyaç doğrultusunda personel alımı, işletmenin ve yeni işe başlayan personelin amacına yönelik olumlu sonuçlar yaratır.
Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun olmayan bir işte istihdam edilmesi, mutsuzluk ve tatminsizlik yaratabilir, dolayısıyla işten ayrılmalar nedeniyle yüksek iş gücü devriyle sonuçlanabilir.

Kültürel Yapıya Göre Testler
Bir işte bireyin başarısı önemli ölçüde kişiliğine de bağlıdır.
İş özellikle orta ve üst kademelerde yer alan türdense, iş görenin kişiliği daha fazla önem kazanacaktır.
Bu nedenle personel seçimi sırasında işin özelliği kişinin özelliği ile karşılaştırılırken kişilik yönünden de adayların değerlenmesi yararlı olmaktadır
(Erdoğan, 1990; 33).

౧ SATIŞ , SATIN ALMA, MUHASEBE, ÜRETİM VS.
★ PERSONEL SEÇİMDE adayların sahip oldukları yetkinlikler ve kişilik özellikleri ile istenen pozisyona ait olan yetkinlik ve kişilik Özelliklerinin uygunluklarını isabetli ve güvenilir bir şekilde tam tespitini yapıyoruz.

Eleman almak sizin için, zaman alıcı, sinir bozucu olmasın size en uygun belirlediğiniz yetkinliklere göre biz seçebiliriz ve sadece 5-10 kişi ile görüşme yaparak ihtiyaç duyduğunuz personeli alabilirsiniz.


LİDERLİK MODÜLÜ;

Yöneticilerinizi nasıl tespit ediyoruz.

★ a)-Üst Düzey Yönetici Yetkinliğine Göre; Bu başlıklar;

1. İnsan ilişkileri ve Liderlik

2. Yönetim Becerileri

3. Kişisel Özellikler

4. Amaç ve Eylemdir.

★ b)-Orta Düzey Yönetici Yetkinliğine Göre; Bu başlıklar;

1. Açıklık ve Düzen

2. Yönetim Becerileri

3. Kişisel Özellikler

4. Etkileme başlıkları altında toplanmıştır.

★ c)-Alt Düzey Yönetici Yetkinliğine Göre; Bu başlıklar;

1. diğerleri ile ilgilenme

2. Yönetim Becerileri

3. İnsan Kaynakları

4. Esneklik ve Uyum

5. Gelişimdir.

★ d)-İş Gören Yetkinliği Göre;

Mavi yakalılar için, düşünülebilir.

Başlıkları; 1-) Deneyime Açıklık, 2-) Sorumluluk, 3-) Dışa dönüklük, 4-) Uyumluluk, 5-) Duygusal Denge,


౧ İŞE ALIM SÜRECİNE ÇÖZÜMÜMÜZ;


★ Adayların Temel yetkinliklerini,

★Yönetsel Yetkinlikleri,

★ Kişisel özelliklerini,

★ Stres Altındaki davranışları, olmak üzere kişilere ait kritik bilgileri içeren raporlar şeklindedir.

★ İster kurumunuza ait iş analizleri sonucu oluşturduğunuz yetkinlikler ve kişisel özellikleri temel alınarak hazırlanan raporlarla, İsterseniz yetkinlik şablonundan kurumuzla beraber oluşturacağımız yetkinlikler ve kişisel özellikler sonucunda hazırlanan raporlarla, ya da sadece kurumunuzca istenen yetkinlikler üzerinde oluşturacağımız dinamik raporlarla "DOĞRU İnsan DOĞRU iş" personel seçim sürecinizi gerçekleştirebiliriz.


౧ KURUMUNUZUN KAZANÇLARI

★ ZAMANDAN TASARRUF; Adayları tekrar tekrar ve farklı değerlendirme süreçlerine tabi tutmadan, tek seferde uygunluklarını tam tespit etmektir.

★ Uzun süreli istihdam sağlamaktır.

★ VERİMLİLİK; Kurumun iş hedef ve stratejilerine uygun personelle çalışmaktır.

★ Kurum Performans Hedeflerini gerçekleştirmesi sağlamak. Performans sorunlarını en aza indirmek. Eğitim ihtiyacının doğru tespit edilmesini sağlamaktır.


౧ ÇÖZEME NASIL KATILABİLİRSİNİZ

★ Enneagram Metodoloji temel alınarak hazırlamış olduğumuz

MİZAÇ ANALİZ RAPORLAMA SİSTEMİ

★ İnternet sayfamızdan çevrim içi ulaşabilirsiniz.

★ 108 soruda oluşan envanterimiz tam ve isabetli sonuçlara ulaşmanızı sağlayan geçerliliği ve güvenirliği ispat edilmiş bir sistemdir.

★ Yetkinlikler ve kişilik özellikleri bireye özgü grafiklerle ve yazılı açıklamalarla raporluyoruz.


౧ HANGİ ALANLARDA, KİMLER KULLANIYOR?;

★ Eğitim, Psikoloji, Hukuk, İşletme fakültelerinde ders olarak okutulmaktadır.

★ İşe alım ve Yerleştirme,

★ Kurum İçi İş Gücü Planlaması,

★ Performans Değerlendirme,

★ Satış ve Pazarlama – Reklamcılık,

★ Sanat ve Sporda,

★ Kişisel Gelişim,
RAPOR BAŞLIKLARIMIZ;

İÇİNDEKİLER ★ Özet Rapor

01 ★ A- TEST SONUÇLARINIZ,

02 a - Cevap Dağılımı

03 b - Mizaç Baskınlık Yüzdeleri

04 ★ B - YETKİNLİK MODÜLÜ,

05 a. Genel Yetkinlikler

06 b - İletişim Yetkinliği

07 c - Stratejik Düşünme Yetkinliği

08 d - Analitik Düşünme Yetkinliği

09 e - Kavramsal Düşünme Yetkinliği

10 f - Sosyal Düşünme Yetkinliği

11 g - Sıra Dışı Düşünme Yetkinliği

12 ★ C - İŞ YAŞAMINDA MİZACINIZ,

13 a- Liderlik

14 b- Bu Mizaçla Çalışmak

15 c- Uygun Meslek ve Ortamlar

16 ★ D - MİZACINIZA YÖNELİK PSİKOLOJİK ve SOSYOLOJİK SEVİYELER,

17 a- Uyan Çağrısı (3'ten 4'e Geçerken)

18 b- Sosyal Rol (4. Seviye)

19 c- Manipülasyon Tarzı (5. Seviye)

20 d- Katı Kural (6. Seviye)

21 e- Kırmızı Alarm Durumu (Seviye 6'Dan 7'Ye Geçerken)

22 f - Seviyeler

23 ★ E - GENEL ÖZELLİKLERİNİZ,

24 ★ F - LİDERLİK MODÜLÜ;

25 a - Üst Düzey Yönetici Yetkinliğine Göre

26 b - Orta Düzey Yönetici Yetkinliğine Göre

27 c - Alt Düzey Yönetici Yetkinliğine Göre

28 d - İş Gören Yetkinliği Göre

29 ★ G - MİZACINIZIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ,

30 a - En Güçlü Olumlu Özellikleriniz

31 b - Rahat İken En Güçlü Özellikleriniz

32 c - Stres Altında En Güçlü Davranışlarınız

33 d - En Güçlü Potansiyel Riskleriniz

34 ★ H - ENNEAGRAM'I KİMLER KULLANIYOR,

35 ★ J - AYRINTILI MİZAÇ ÖZELLİKLERİNİZ,

36 01- Potansiyeliniz

37 02- Temel Motivasyonlarınız

38 03- Dikkatinizin Yöneldiği Alan

39 04- Potansiyel Riskleriniz

40 05- Düşünce Tarzınız

41 06- Ayrıntılı Analiz

42 07- Stres Oluşturan Faktörler ve Bu Süreçteki Davranışlarınız

43 08- Ekip Çalışması, Rekabet, Zaman ve Risk Yönetimi

44 09- Motive Eden ve Motivasyonu Bozan Faktörler

45 10- İş Yapma, Problem Çözme Tarzı ve Çatışma Yönetimi

46 11- Rahatlama Oluşturan Faktörler Ve Davranış Tarzı

47 12- Liderlik Tarzı

48 13- İş Yaşamına Dönük Tavsiyeler

49 14- İletişim Tarzı

50 15- Gelişim Önerileri