Mountain
Anasayfa » Kariyer ve İnsan Kaynakları

Kariyer ve İnsan Kaynakları

Kariyer ve İnsan kaynaklarının Önemi ve planlama;

A- İnsan kaynaklarının etkin kullanımı:

İşletmelerde çalışanların kendi yetenek ve isteklerine göre en uygun pozisyonda görevlendirilmeleri. Bu aşamada işletme ve çalışan kendi isteklerini en uygun noktada uzlaştırmaya çalışırlar. Bu nokta çalışan için iyi bir yaşam standardı, kendini işyerinde iyi hissetme, örgüt için ise verimlilik ve karlılığın artırılmasıdır.

B- Yükselme ihtiyaçlarının tatmini için iş görenlerin değerlendirilmesi:
Çalışanlar örgütlerde belirli süreler sonunda kendi durumlarının iyileştirilmesi isteğinde bulunurlar. Bu, çalışan kişi için bir ihtiyaçtır. Yıllarca aynı pozisyonda çalışan bireyin verimliliği elbette daha az olacak, aynı durumda işletmenin de, çalışanın yeteneklerinden tam olarak yararlanamaması söz konusu olacaktır.
C- Yeni ve farklı bir alana giren iş görenin değerlendirilmesi:
Bazı durumlarda iş gören yeni ve farklı bir alanda çalışmak isteyebilir veya işletme tarafından iş görenin farklı alanda çalıştırılmak istenmesi söz konusu olabilir. Bu yeni durumun hem iş gören, hem de işletme açısından olumsuzluklara yol açmaması için kariyer yönetimi faaliyetlerinden yararlanılması gerekmektedir.
D- İyi eğitim ve kariyer olanaklarının bir sonucu olarak iş başarımının yükseltilmesi:
İş başarımının yükseltilebilmesi için, iş görenlerin iyi bir eğitim alması ve işletmelerde sağlanan kariyer geliştirme olanaklarından yararlandırılması gerekmektedir. İşe yeni başlayan çalışan için, işe göre bir eğitim almış olması aranır; ancak uzun süredir işletmede çalışan iş görenlerin yeni durumlara uyum sağlayabilmesi ve gelişmeler izleyebilmeleri için kurum içi geliştirme imkânlarından yararlandırılmaları, bireysel ve kurumsal tatminin sağlanması açısından önem taşımaktadır.
E- İş görenlerin tatmininin, sadakatinin ve işe bağlılığının sağlanması:
İşletmelerde çalışan iş görenleri kuruma bağlayan farklı tatmin unsurları bulunmaktadır. Bunlardan ilki, iş görenin kurumlarda iyi bir yaşam standardını sağlayabilecek düzeyde bir ücret istemesidir. Kamu ve özel sektörde iyi bir ücret düzeyi, çalışanın işletmeye bağlılığını ve verimli çalışmasını sağlayan önemli bir etkendir. Diğer unsur ise, iş görenin doldurduğu statünün toplum tarafından saygı duyulan veya “önemli” sayılan bir konumda bulunmasıdır. Elbette kişisel isteklere bağlı olarak, ücreti yetersiz olsa bile, toplumsal anlamda üst düzey statü tatmini getiren konumlar tercih edilebilmektedir.
F- Bireysel eğitim ve gelişme ihtiyaçlarının daha iyi belirlenmesi:
İşletme içerisinde çalışan bireyin gerekli eğitim olanaklarından yararlanması ve bireysel gelişimi için gerekli ihtiyaçların saptanması, kurum-birey ilişkisinde önemli bir konudur. Bunların en iyi biçimde belirlenebilmesi için kurum ve birey arasında sürekli bir etkileşimin kurulması gerekmektedir.

Hizmeti Nasıl Veriyoruz? Ne yaptık?
1. Mizaç Analiz Raporlama Sistemi; 9 farklı yapıdaki kişiyi anlatan metin ve grafiklere dönüştürdük.
2. Tamamen kişiye özel grafikler oluşturarak davranışa sebep olan ve davranışı değiştiren unsurları ENNEAGRAM göre inceliyoruz.
3. Yetkinlik kriterleri insan kaynakları tarafından kişileri tanıma, kişilerden beklenen performans adına işe alım sürecinde ve iş gücü planlaması için kullanılır.
Aynı anda hem kariyer hem de performans planlamanın yapılabilmesi için ciddi ve doğru bir zemin ve imkân sağlar.
(Örneğin: Analitik Düşünme, Araştırmacı Olma, Bütçe Yönetimi, Bütünü Görme, Çalışma Azmi, Değişim Yönetimi vs.)
4. Test güvenirliliği
Cronbach's Alpha değerimiz güvenilir kategorisindedir.
Özellikle geliştirdiğimiz testi yanıltmaya, yönelik, eylemlere karşı kontrol sistemi çok güçlüdür.
5. 72 Adet yetkinlik, 54 Adet olumlu özellik, 19 Adet potansiyel riski değerlendirebilmekteyiz. Yani 145 adet sıfat bulunmaktadır.
(Örneğin: Düzenli, Planlı, İdealist, Dürüst, Detaycı vb.)
6. Envanter 16 yaş ve üzeri için uygun olup, 14-15 yaşındaki öğrencilerin için 10 gün ara ile 2 kez uygulanıp sonuçların, geliştirdiğimiz cevap tutarlılığı kontrolü ile ölçme değerlendirme yapabilmekteyiz.
Aşağıdaki seçim ekranından kurumların özel yetkinlik seçimleri yapıla bilmektedir.
Bu sayede amaçlara dönük tutarlı seçimlerin yapılmasının yanı sıra tamamen kurum ve sektöre yönelik yetkinlik setleri oluştura bilmekteyiz.
İhtiyaçlarınız doğrultusunda seçim yapabilir, yada bize bırakabilirsiniz.

Kimlere Hitap Eder?Nasıl Sahip Olabilirim?
Tıklayınız!...CharacterIX© meslek sitesine yönlendirilmektesiniz.