Mountain
Anasayfa » Kurumsal

Kurumsal

İnsan Kaynakları departmanlarının kurumlarda başarılı olabilmesi için, kurumların ihtiyaçlarına uygun özel yetkinlik seçimleri yapabilmesi gerekir. Mizaç Harita ekibi size bu konuda danışmanlık verebilmektedir. Başarı için, çalışanların mutluluğu için, doğru insana doğru iş zorunludur.

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

★ Çalışanların farklı mizaç ve kişilik yapılarını tanımlama
★ Yanlış motivasyon uygulamalarını düzeltme,
★ Görev ve sorumlulukların kişilere göre düzenlenmesi.
★ Doğru iletişim sayesinde verimliliğin arttırılması

PERSONEL SEÇİMİ

İşe yeni başlayacak personelin mizaç tipinin belirlenmesi ile firmaların işleyişinde yer alan iş tanımlarına uygun yetenek ve yetkinlikteki personelin seçimi

KARİYER YÖNETİM SÜRECİ

★ Personelin çalışmaları sonucunda hangi raporlar sağlanıyor?
★ İş verimliliğine katkısı nedir?
★ Personelin kendisinden yapılması beklenen işleri normal düzeyde yerine getirebilmesi için ne tür kişilik özelliklerine sahip olması gerekir?
★ Personelin yapmakta olduğu işin gerekleri nelerdir?
★ Yanlış kişiye yanlış iş ve sorumluluklar veriliyor mu?
★ Belirsizlikten kaynaklanan sorunlar var mı?

౧ Tutarlı bir rol dağılımı,
౧ İş verimliği ve etkinliğinin artması,
౧ Kişiler arası ilişkilerin dinamiğini kavrama,
౧ Davranışların altında yatan nedenleri fark etme,

Büyük Resmin Farkına vararak sistemci düşünme gücünü artırma. Personel seçimi ve iş gücünün planlanmasının en doğru şekilde gerçekleştirilmesi için;

★ Kurumu hedeflerine ulaştıracak çalışan profilini tanımlama

★ Mevcut profil üzerinden kurumsal profil oluşturma
★ Personelin mizaç haritasının oluşturulması
★ Personelin enneagram sistemine dayalı performans değerlendirmesinin yapılması
★ Orta ve üst düzey yöneticiler için enneagram sistemine dayalı yetkinlik analizi yapılması.

Verimlilik ve Etkinlik çalışmalarının yapılması

★ Bir liderlik tarzının tespiti ve yönetime olan etkisini fark etme
★ Verimliliği doğru bir şekilde etkileyecek yönetim tarzının tespiti
★ Eğitim eksikliğinden kaynaklı performans problemlerinin yaşandığı işlerin belirlenmesi

KURUMSAL KAZANIMLAR:

Mizaç haritaları çerçevesinde oluşturulan raporlar sonucunda elde edilen veriler, kurumlara performans ve kariyer planlaması hedeflerini oluşturma ve bu hedeflere ulaşma konusunda rehberlik eder. Her birey farklı mizaçlara ve kanatlara sahip olabilir. Bu yüzden bu konuda yetkin uzmanlarımız tarafından test sonuçları incelenerek, kuruma özel raporlandırılmaktadır.

Rapor sonuçları 2 gün içinde tarafınıza gönderilecektir. Kurumlar için, fiyatlandırma testin kapsamına ve kişi sayısına göre farklılık gösterebilir. Kurumlar için Özel bir referans kodu verilecektir.

Taleplerinizi ve ayrıntılı bilgi için info@mizacharita.com lütfen mail atın.