Gösterme

Ön yargılardan uzak, etik değerlerden ayrılmadan üretiyor, insanlık için çalışıyoruz.

Kişilik ve Kariyer Planlaması Üzerine En Kapsamlı Çalışmalardan Biri:
CharacterIX Kişilik Envanteri

Kişilik, insanın çevreye kendine özgü bir biçimde uyum sağlamasını belirleyen karakterinin, duygusal, bilişsel ve fiziksel yapısının nispeten kararlı ve durağan bir biçimde örgütlenmesi olarak açıklanır. Bu yönüyle kişilik insanların kendilerini ve dünyayı anlayış biçimlerini belirlemede bir mercek görevi görmektedir. Ülkemizde ve dünyada bu merceği tanımlayabilmek amacıyla birçok bilimsel çalışma yapılmış olmakla birlikte yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırma belki de bu konudaki en kapsamlı çalışmalardan biri olmuştur.
Dokuz mizaç tipinin özelliğinin belirlendiği Enneagram metodolojisi temelinde geliştirilen bir kişilik ölçme aracı kullanılarak 20 binden fazla bireyden veri toplanmış ve “CharacterIX” adı verilen bir kişilik envanteri geliştirilmiştir. Araştırma örnekleminin büyüklüğü ve veri toplanan bireylerin özelliklerinin oldukça geniş bir yelpazede yer aldığı düşünüldüğünde bu çalışmanın kişilik özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili en büyük çaplı araştırmalardan biri olduğu açıkça görülmektedir.

CharacterIX Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin kurucuları ve kişilik envanterini geliştiren yazılım analisti ve ürün geliştirici Aykut Yıldırım ve Psikolojik Danışman Dilek Yücedağ ile öğretim üyesi Dr. Olcay Yılmaz’ın gerçekleştirdiği bu kapsamlı çalışmada dokuz kişilik tipinin ölçümünde oldukça yüksek güvenirlik ve geçerlik değerlerine erişilmiş ve envanterin mesleki yönelim ve işgücü planlamasında yardımcı bir araç kullanılmasına yönelik destekleyici kanıtlar ortaya konulmuştur. Ülkemizde insan gücünün planlaması ve kariyer yönlendirmesinde önemli bir eksikliğin giderilmesine katkıda bulunulacağı düşünüldüğünde CharacterIX kişilik envanterinin sunacağı yararların sadece bireysel düzlemde değil, sektörel insan kaynakları hizmetlerinden kamusal iş gücünün planlanmasına kadar geniş bir toplumsal yelpazede yer alacağı görülmektedir.

CharacterIX Bilimsel Çalışmasındaki Kaynakçalar;

[01.] Bland, A.M.(2010).The enneagram: A review of the empirical and transformational literature.Journal of Humanistic Counseling, Education and Development, 49(1), 16-31.doi: 10.1002/j.2161-1939.2010.tb00084.x
[02.] Carpenter, D.G.(2010).Resonating Personality Types for Couples: An Enneagram Application for Predicting Marital Satisfaction.(Unpublished doctoral dissertation).Walden University College of Social and Behavioral Sciences.
[03.] Cokluk, O., Sekercioglu, G., & Buyukozturk, S.(2010).Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik:SPSS ve LISREL Uygulamaları.Ankara: Pegem Akademi.
[04.] Daniels, D., & Price, V.(2009).Essential enneagram: The definitive personality test and selfdiscovery guide-revised & updated: HarperOne.
[05.] Fabrigar, L.R., Wegener, D.T., MacCallum, R.C., & Strahan, E.J.(1999).Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research.Psychological Methods, 4(3), 272-299.
[06.] Foruzesh, Z., Pashang, S., & Taqvaye, M.H.(2016).Comparison of nine personality types (Enneagram) in athletes and non-athletes.Journal of Current Research Science (2), 14-20.
[07.] Godin, J.(2010).The effect of the enneagram on psychological well–being and unconditional self–acceptance of young adults (Unpublished Doctoral Dissertation), Iowa State University, USA.
[08.] Goldberg, M.J.(1999).The 9 ways of working: how to use the enneagram to discover your natural strenghts and work more effectively.New York: Marlowe and Company.
[09.] Heppner, P.P., Wambold, B.E., & Kivlighan, D.M.(2008).Research Design in Counseling (3rd ed.).Belmont: Thomson Brooks/Cole.
[10.] John, O.P., Hampson, S.E., & Goldberg, L.R.(1991).Is there a basic level of personality description? Journal of Personality and Social Psychology, 60, 348-361.
[11.] John, O.P., & Srivastava, S.(1999).The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives.Handbook of personality: Theory and research, 2(1999), 102-138.
[12.] Kale, S.H., & Shrivastava, S.(2003).The enneagram system for enhancing workplace spirituality.Journal of Management Development, 22(4), 308-328.
[13.] Kaplan, R.M., & Saccuzzo, D.P.(1989).Psychological testing; Principles, applications and issue (2nd ed.).California: Brooks/Cole Publishing Company.
[14.] Killen, J.(2009).Toward the neurobiology of the enneagram.The Enneagram Journal, 2(1), 40-61.
[15.] McAdams, D.P.(1995).What do we know when we know a person? Journal of Personality, 63, 365- 396.
[16.] Newgent, R.A., Parr, P.E., & Newman, I.(2002).The Enneagram: Trends in Validation.1-23.
[17.] Naranjo, C.(1990).Ennea-type structures: Self-analysis for the seeker, Nevada City: IDHHB, Inc.
[18.] Naranjo, C.(1994).Character and neurosis: an integrative view.Nevada City: IDHHB, Inc.
[19.] Osborne, J.W.& Costello, A.B.(2005).Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis, North Carolina State University Practical Assessment Research & Evaluation, 10(7), 1-9.
[20.] Ozguven, I.E.(2007).Psikolojik Testler.Ankara: PDREM Yayınları.
[21.] Palmer, H.(1991).The enneagram: Understanding yourself and the others in your life.San Francisco:Harper One.
[22.] Riso, D.R.& Hudson, R.(1996), Personality types: Using the Enneagram for self-discovery.Boston:Houghton Mifflin.
[23.] Riso, D.R.& R.Hudson (1999).The wisdom of the Enneagram.New York: Bantam Books.
[24.] Riso, D.R., & Hudson, R.(2000).Understanding the enneagram: The practical guide to personality types.New York: Houghton Mifflin Company.
[25.] Riso, D.R., & Hudson, R.(2010).The riso-hudson enneagram type indicator (version 2.5).NewYork: The Enneagram Institute.
[26.] Schermelleh-Engell, K., Moosbrugger, H., & Müler.H.(2003).Evaluating the fit of structuralequation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures.Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
[Retrieved from: http://user.unifrankfurt.de/~kscherm/schermelleh/mpr_Schermelleh.pdf.]
[27.] Scott, S.A.(2011).An analysis of the validity of the enneagram.(Unpublished Doctoral Dissertation),The College of William and Mary, Virginia.
[28.] Sencan, H.(2005).Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik.Ankara: Seçkin Yayıncılık.
[29.] Seker, H.& Gencdogan, B.(2006).Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme.Ankara: NobelYayın Dağıtım.
[30.] Steiger, J.H.(2007).Understanding the limitations of global fit assessment in structural equation modeling.Personality and Individual Differences, 42, 893–898.
[31.] Sutton, A.(2007).Implicit and explicit personality in work settings: an application of Enneagram theory (Unpublished doctoral dissertation).The University of Leeds Leeds University Business School.
[32.] Sutton, A., Allinson, C., & Williams, H.(2013).Personality type and work-related outcomes: An exploratory application of the Enneagram model.European Management Journal, 31(3), 234-249.
[33.] Tabachnick, G.G., & Fidel, L.S.(2001).Using Multivariate Statistics (4th Ed.).MA: Allyn&Bacon Inc.
[34.] Thrasher, P.(1994).The enneagram: Movement between types, an inventory, and a criterion measure (Unpublished Doctoral Dissertation), Loyola University of Chicago.
[35.] Wagner, J.(1996).The Enneagram Spectrum of Personality Styles.Portland: Metamorphous Press.

Diğer;

[1] Doctor of Philosophy Bio Psychology (2002) A Neuro transmitter Theory of Personality Based on the Nine-Point Personality System Tina Marie Thomas Union Institute and University Graduate Collage.
[2] Doctor of Philosophy Jerome P.Wagner (1980) A Descriptive, reliability and validity Study of the enneagram personality typology,
[3] Doctor of Philosophy William Summer Gamard (1985) Interrater Reliability and validity of Judgments of Enneagram Personality Types.

Davet

Özellikle Psikoloji, psikiyatri ve insan davranışları konusunda akademik çalışmalar yapan, şüpheci, sorgulayıcı bilim insanları ile çalışma yapmayı arzu ediyoruz.


 • 2018-CharacterIX Personality Turkish/English

  2018-CharacterIX Personality Turkish/English

 • 2018-CharacterIX Personality

  2018-CharacterIX Personality

 • 2018-CharacterIX Leader

  2018-CharacterIX Leader

 • 2019-CharacterIX School Maneger

  2019-CharacterIX School Maneger

 • 2019-CharacterIX School Maneger

  2019-CharacterIX School Maneger

 • 2020-CharacterIX Personel Sales Process

  2020-CharacterIX Personel Sales Process