Gösterme

CharacterIX Kişilik Envanterine Bakış

Kişilerin düşünceleri, duyguları ve davranışları arasındaki farkları ve bu farkların arkasında yatan nedenleri anlamak; sahip oldukları potansiyelleri en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak için 2011 yılında CharacterIX Kişilik Envanterinin AR-GE çalışmalarına başladık. Psikologlar, yazarlar, raporlama uzmanları ve eğitimcilerden oluşan donanımlı bir ekiple birlikte, ölçme ve değerlendirme süreci de dâhil olmak üzere sürekli geliştirdiğimiz yaşayan bir organizma olan ürünümüzü  kapsamlı bir bilimsel çalışma sürecinden de geçirerek profesyonel bir sistem haline getirdik.

CharacterIX kültürel farklılıklardan bağımsız, akıllı bir algoritma ile çalışan üç farklı soru setine sahip (Beyaz Yaka, Mavi Yaka, Mesleki Yönelim) yeni nesil bir envanterdir. Bu özelliği sayesinde farklı kültürlerden bireylere uygulanabilen, uyumlu ve kapsamlı bir kişilik ölçme ve değerlendirme aracıdır. 2015 yılından bu yana kullanılmakta olup, bugüne kadar yüz binlerce kişisel rapor üretilmiştir. 21,140 kişi ile geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmıştır. Halen yüksek değer yaratacak evrensel ve bilimsel araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Kendini tanımak, başkalarını anlamak isteyen her insana; yatırım yapmayı görev edinmiş, dinamik ve büyüme isteği olan tüm kurum ve kuruluşlara CharacterIX Kişilik Envanterini tavsiye ederiz.

CharacterIX Kurucu Ekibi

Dilek Yücedağ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 1995 lisans mezunudur. Psikodrama terapi eğitimi almış olup; uzun bir süre terapi grup çalışmaları yapmıştır. Stresle baş etme, pozitif düşünme, sınırlar koyma konusunda eğitim programı ve seminerler vermiştir. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda insan kaynakları alanında davranış bilimleri içerikli eğitimler vermiştir. İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği İnsan Kaynakları Çalışma Komitesi üyesidir. Enneagram metodolojisi temel alınarak kişilik özellikleri, yetkinlikleri ve davranış örüntüsünü ölçümlemek ve raporlamak üzerine çalışmakta ve ProEnneagram kişilik tipolojileri üzerine kurumlara ve kişilere eğitimler vermektedir. İnsan kaynakları alanında kurum ve kuruluşlarda;

  • İşe alım,
  • Mevcut iş gücü planlaması,
  • Performans-kariyer planlama konularında çalışmaktadır.
  • Aykut YILDIRIM

    1968 yılında İstanbul'da doğdu. Trakya üniversitesi işletme bölümünü bitirdi. 1996 yılından beri özel sektörde yazılım şirketleri kurdu ve yönetti. Raporlama teknikleri ve firmaların bu konudaki ihtiyaçlarına dönük, akıllı algoritmalar üzerine 25 yıldan fazla bir süredir çalışmaktadır. 2010 yılından beri CharacterIX kişilik envanterinin tüm dünyada kullanılması için ürünü geliştirmeye devam etmektedir. Halen ProEnneagram kişilik tipolojileri üzerine kurumlara ve kişilere raporlama eğitimleri vermektedir.

    Uzmanlık Alanı;
  • Öğrenen algoritma ve buna ilişkin akıllı rapor teknolojisi üzerine çalışmalar yapmaktadır.
  • CharacterIX Kişilik Envanteri ürününün geliştirilmesi konusunda çalışmaktadır.