mountain

MİZAÇ HARİTA

Nedir?

Bireylerin mizaç ve kişilik özelliklerini, imkan ve potansiyellerini, kişisel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, stres halinde nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemidir.

MİZAÇ HARİTA

Yunanca dokuz anlamına gelen ‘enne’ ve “nokta, şekil” anlamına gelen ‘gram’ kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Enneagram ; ‘dokuz nokta ‘ anlamına gelmekte olup, kişilik tipinizi meydana çıkaran çok güçlü, gerçekçi isabetli ve dinamik bir sistemdir. Kişilik tipleri temelde belirgin bir biçimde birbirinden ayrılan, dokuz farklı düşünme, hissetme ve eyleme geçme kalıbından oluşur. Bu dokuz kalıbın her biri, sınırları açık ve net bir biçimde çizilmiş algılama filtrelerine dayanmaktadır. Bunlar, dikkatinizi neye yönelttiğinizi ve enerjinizi nasıl kanalize ettiğinizi belirleyen filtrelerdir.

MİZAÇ HARİTA

Enneagramdaki Dokuz Mizaç ve Kişilik Tipleri

Tip 1 Mükemmeliyetçi idealist, Tip 2 Duygusal yardımsever, Tip 3 Başarı ve imaj odaklı, Tip 4 Anlam arayan özgün,
Tip 5 Bilgiye düşkün gözlemci, Tip 6 Güven ve emniyet arayan, Tip 7 Deneyime ve keşfetmeye meraklı,
Tip 8 Güç ve etkinlik odaklı, Tip 9 Rahatlık ve uyum arayan Enneagram her insanın dokuz yapıdan birine sahip olarak doğduğunu söyler. Bu yapı insanların ANA mizacını gösterir.

İŞE ALMA

Yeni personeli işe alma ve doğru pozisyonda kullanma aşamasında

PLANLAMA

Kurum içinde işgücünün planlanması aşamalarında

PERFORMANS

Çalışanların performanslarının değerlendirilmesinde

SATIŞ PAZARLAMA

Satış, pazarlama ve reklamcılık, sanatta ve sporda kişisel gelişim

Yeniliklere Hazır Mısınız??

Enneagram uluslar arası birçok şirketin ve gizli servislerin de eğitimlerinin bir parçasıdır. CIA, FBI ve Alman ordusunun özel görevli personellerinin yetiştirilmesinde enneagram eğitimi yer almaktadır. Aralarında Apple, Motorola, Google gibi pek çok Amerikan şirketinin de bulunduğu dünyanın en gelişmiş şirketleri personel seçiminde ve satış-pazarlama çalışmalarında enneagram modelini kullanmaktadır.


Teste Katıl

VERİMLİLİK
Gerek verimli çalışma, gerekse verimlilik artışı için öncelikle düşüncede değişimi yakalamak gerekir.

Bizler ilk önce düşüncede sonra, yaşamın her alanında sizlere verimlilik katmak için, güvenilir adımlarla ilerlemek için, bekliyoruz.

İŞ AHLAKI
Temel düşüncemiz insanlığa hizmet etmek ve iyinin yanında var olmaktır.

Değerleri olmayan bireylerin, toplumların sadece bugünü vardır. Birlikte üretmek ve birlikte paylaşmak temel ahlakımızdır. Ürettiğimiz değerler bu toprağın değerleridir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Kurumların ve bireylerin ihtiyaçlarını önceleyen bir yaklaşımımız var.

Gerek kurumsal çalışmalarımızda gerekse bireysel çalışmalarımız da, iletişim kalitemize çok önem vermekteyiz. Müşteri; ilişkimizde memnuniyet zemini üzerinden işbirliğine açık ve müşteri fayda merkezli çalışmaktayız.

YENİLİKÇİLİK
Kaizenin özü basit ve açıktır: Kaizen, “iyileştirme” demektir. Yöneticilerden iş görenlere herkesi içeren sürekli iyileştirmedir.

Kaizen felsefesi işyerinde, sosyal ilişkilerde ve dahi aile yaşantısında; yaşam tarzımızın sürekli iyileştirilmesi, yeniliklerin sürekli takip edilmesi gerektiğini söyler. Bizde bu yenileşme sürecini, ürettiğimiz her üründe daha iyi nasıl yapabiliriz? Diyerek üretmeye ve yeniliklere devam etmekteyiz.

ARGE
Her kurum bizler için, ARGE alanıdır.

Raporlama Sistemimiz diğer bütün kişilik envanterleri sonucu oluşan raporlardan farklı ve üstün olduğuna inanmaktayız. Kişilik kümelerine bireyleri dâhil edip kişilik özellikleri ile değil, kişiye ait yetkinlikleri doğrultusunda raporlama yapar. Kişilerin ne yaptığını ve neden yaptığını açıklar.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ
Çalışanlarınızın memnuniyetini önemsiyoruz.

Birlikten kuvvet doğan ilkesi ile hareket eden güçlü bir iletişime sahip dinamik ve üretken çalışanlar olmadan değer üretmek mutlu müşteri yaratmak mümkün mü? İşte her gün bu sloganla işe başlıyoruz…

"İnsana yatırım yapmayı misyon edinmiş, dinamik ve büyüme isteklisi tüm kurum ve kuruluşlara rahatlıkla tavsiye ederiz."Teste katıl!