Gösterme

 CharacterIX Kişilik Envanteri ile Verimlilik, Değer, Başarı, Mutluluk Yaratın. 

Gelişmek, öğrenmek ve üretmek, hem toplumların ilerlemesinde hem de bireylerin var oluşunda son derece önemlidir. CharacterIX, bu üç kelimenin büyüsüyle yola çıktı. Gelişmenin, öğrenmenin ve üretmenin çatısını ise iyi planlanmış bir “eğitim süreci” oluşturur. “Nasıl bir eğitim istiyoruz?” sorusunun yanıtında neler olabilir? Bireysel farklılıklarımızın dikkate alındığı, öğrenme ortamlarının bireyselleştirilebildiği, öğrenme tarzlarının farkında olunduğu ve eğitimin zeminine sağlıklı iletişim tarzının oturtulduğu bir sistemin tasarlanabiliyor olması, CharacterIX’in işbirliği yaptığı danışman ve kurumlarla ortak paylaştığı en önemli vizyonudur.

Gelişme, öğrenme ve üretme vizyonunu gerçekleştirmenin sırrı, “birlikte işbirliği yapmakta” yatmaktadır. Farklılıklarımızın, yetkinliklerimizin ve güçlü yönlerimizin bizi daha da zenginleştireceği bir “akademinin” çatısı altında hareket etmenin, daha işlevsel, sistematik ve yararlı olacağını düşünüyoruz.

Eğitimin şu anı ve geleceği, ebeveynleri, kendini tanımaya çalışan gençleri, işi öğretmek ve eğitmek olan eğitimcileri ve bu konuda sorumluluk üstlenmiş olan okul ve üniversiteleri, kurumların insan kaynakları birimlerini ve insanların hayatlarına dokunan danışman ve koçları yakından ilgilendirmektedir. Sürecin başaktörlerinin, daha fazla uzmanlaşmaya ve kurumsallaşmaya ihtiyaçları vardır.

İyi bir geleceğin şifresi, inovasyonda gizlidir. CharacterIX, itici gücünü yaratıcılıktan ve yenilikten almaktadır. Tam da bu noktada kaynağını kadim kültürümüzden almış; bireyi, norm tabloları yerine kendi ölçeğinde değerlendirmeyi hedefleyen; akıllı algoritmalara dayanan; farklı dillerde çalışabildiği için evrensel olan, geçerli ve güvenilir bir envanterdir.

Daha yetkin ve etkin bir ebeveyn, öğrenci, yetişkin, eğitimci, okul, üniversite, insan kaynakları birimi, yönetici, danışman ve koç olabilmek için; sürekli yenilenen, dinamik, yeni ihtiyaçlara cevap veren ve karşılıklı işbirliği ve etkileşimle büyüyen CharacterIX Danışman ağının bir parçası olabilirsiniz.

Birey ve kurum olarak işinizi daha profesyonel yapmak, güçlü yönlerinizi tanıyarak, sınırlılıklarınızın farkına varmak, daha yetkin bireyler ve etkin kuruluşlar olabilmek için ekranın karşısına geçme, klavyeyi ele alma zamanı. Malum, eski çamlar bardak; defterler ekran, kalemler klavye oldu. Ancak değişmeyen gerçek, çantamızın hep bizimle ve içinde ne olduğu. CharacterIX, çantada bulundurulacak etkin ve işlevsel bir araç.

CharacterIX Kişilik Envanteri
Yönetim Kurulu

Birlikte iş geliştirmek işin bekliyoruz.