Mountain
Anasayfa » Kişilik Envanterleri nasıl çözülmeli?

Kişilik Envanterleri nasıl çözülmeli?

Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı araştırmaya göre yanlış meslek seçenlerin oranının %80 olduğunu biliyor muydun?

Peki ya bunun sebebinin yeteneklerimizi keşfedememek ve fark edememek olduğunu?

Aynı zamanda da maalesef ülkemizde üç kişiden ikisi "Mesleki Tükenmişlik Sendromu" yaşıyor!

Kişilik testleri en son geliştirilen ve geliştirilmeye devam edilen testlerdir. Bu testlerde olumlu sonuç alınabilmesi, adayın sorulara dürüst cevap vermesine bağlıdır. Adaylar genellikle soruların ne amaçla sorulduğunu hissettikleri için cevaplarken her zaman samimi davranmamaktadırlar. (Selçuk Yalçın Personel Yönetimi Beşinci baskı, 1994; 74)

Psikotekniğin amacı bireyi elemek değil, yeteneklerine uygun işe yönlendirerek meslek hastalıkları, iş kazaları ve uyumsuzlukları önlemektir. (Nazlı Yaşar Spor, Psikoteknik ve kullanım alanları, TTB Mesleki sağlık ve güvenlik dergisi 2001; 13)

TEST YÖNERGESİ

Test seçeneklerine ait açıklama aşağıdadır.


"Tamamına Katılıyorum"=Özel durumları düşünmeden sizi tam yansıtıyor katılıyorsunuz demektir.
"Bir Kısmına Katılıyorum"=Büyük bir kısmı sizi yansıtıyorsa bunu seçmelisiniz. Cümleler iki aşamadan oluşmaktadır.Cümlenin başına katılıp sonuna katılmıyorsanız bu “Kısmen Tanımlıyor” demektir.
"Fikrim Yok"=Bu soru ile ilgili netlik sağlayamadığınız durumlar içindir.
"Katılmıyorum"=Büyük bir kısmı sizi yansıtmıyorsa bunu seçmelisiniz. (Sizi tanımlamayan şeyden genel eğilim kaçmak şeklindedir.)
Cevap dağılımında 'Tamamına Katılıyorum' , 'Katılmıyorum' arasındaki farkın ve "Fikrim Yok" az olması arzu edilir.


★ Her şeye katılmanız, tümüne kısmen katılmanız, hiç birine katılmamanız sizi tespit etmemizin önünde engel olduğu için, testiniz geçersiz olarak değerlendirilir.
★ Testimiz zıtlık soruları ile desteklenmekte iyi ya da kötü oluşunuza göre bir değerlendirme yapmamaktadır.
★ Sizi tespit edebilmemiz için, sorulara size en uygun olan şık ile genel durumlara göre olmak istediğiniz insan olarak değil olduğunuz insan olarak cevap veriniz.
★ Okumuş olduğumuz sorunun size ne kadar yansıttığına bakarak tamamı mı? yoksa bir kısmı mı ? nadiren mi ? ya da o anki durum ve şartlara göre olup sizi kararsız mı bırakıyor? bunu belirledikten sonra yanıt veriniz.
★ Koyu yazılmış kısımlara öncelikli dikkat ederek kararınızı belirleyin.

Testimiz yaklaşık 25 dakika sürmektedir.