Mountain
Anasayfa » Mizaç Harita Eğitimi

Mizaç Harita Eğitimi

Verdiğimiz Hizmetler temel olarak;

  • Bireysel Hizmetler (Detaylı Bireysel raporumuz...)
  • Kurumsal Raporlarımız (Özelleştirilmiş yetkinlik seti uygulaması, Kurumsal raporlarımız, işe alım süreçleri analizlerinin raporlanması...)

Neden Eğitime İhtiyaç var?

Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür.
Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.
Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
Eğitim; bireyin davranışlarındaki yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek değişme meydana getirme sürecidir.

Bizler bu süreçlere destek olmak arzusundayız. Klasik eğitim metotları günümüzde iflas etmiştir. Çünkü bilim bize, bireylere göre metot uygulamamız gerektiğini söylüyor.
Bizler insanların bu farklılıklarını görmelerini, başkalarını anlamalarını, temel mizaç yapılarını keşfetmeleri gerektiğine inanıyoruz.

Geliştirdiğimiz raporlar yerel kültürün dinamikleri ile değişen ve gelişen iş dünyası dinamikleri çerçevesinde rakiplerinden farklılık ve üstünlükler içerecek biçimde tasarlanmıştır. Sadece bize özgü olup başka hiçbir kişilik envanterinde bulunmayan 5 düşünce becerisini grafiklerle gösteren özel bir modül bulunmaktadır. Bu modül özellikle eğitim dünyasına hizmet vermek üzere geliştirilmiştir.

Geliştirdiğimiz sistem yine alışa gelmişliğin dışına çıkıp; ortak kullanım sözlüğü yaratmış. Aynı kavramlarda insanları buluşturmak istemiştir. Bireylerin kullandığı sözcükler ile kitaplardaki tanımların farklı olması sosyal bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

İnsan kaynakları departmanlarının birçoğu kendi süreçlerini tanımlamak ve insanların geleceğine yol verecek yetkinlik seçimlerini konusunda çeşitlik zorlular yaşamakta hatta zaman zaman yanlışlıklar yapmaktadır. Oysaki bu etik ve doğru değildir. Bizde bu süreci bir öğrenme ve gelişme süreci olarak tanımlıyoruz.

Eğitim ihtiyacı tam olarak burada doğmaktadır.

Toplumun eğitimi bireyle başlar ve bilgiye aç olmak zorundayız.

Temel yaklaşımız sürekli gelişim ve değişimdir. Ayrıca raporlama sonunda hem kurumsal hem bireysel geribildirim de bulunmaktır. Sizlerle öğretmek değil paylaşarak, birlikte öğrenme sürecine taşımak dileğimizle.